Bibliotekmøte (høst) i Finnmark

Bibliotekmøte i Finnmark er for alle som jobber i bibliotek i Finnmark. 

Programmet er under utarbeidelse. Denne gangen er det viktig at alle tar med egen pc. 

Tidspunkt
Tirsdag 10.09.2024 12.00 - onsdag 11.09.2024 15.00
Sted
Hammerfest

Påmelding

Påmeldingsskjemaet er åpnet, og vi ber dere melde dere på innen 1.august! 

Lenke til påmeldingsskjema

Program

Dag 1 Ordinært bibliotekmøte, med temaer som 

  • 1. handlingsprogram til Regional bibliotekplan, for årene 2025 og 2026!
  • Evaluering og feiring av gjennomført prosjekt Grenseløse muligheter, samarbeid gjennom nytt biblioteksystem!
  • Finnlitt
  • Aktiv formidling i Finnmark 2024

 

Dag 2 Workshop om formidling av forskningsbasert kunnskap

I denne workshopen tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner vi kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker vi disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

Vi får en teoretisk innføring, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap. Husk å ta med egen PC.

Kursholdere er Roy Martin Kristiansen og Linn Kristine Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.

Økonomi

Finnmark fylkesbibliotek dekker opphold for 1 person fra kommunen under bibliotekmøtet.  Det er mulig med flere deltakere per kommune. De med lang reisevei, prioriteres til en ekstra overnatting. Reise bestilles og dekkes av møtedeltakere. 

Arrangør

Finnmark fylkesbibliotek