Seminar for Finnmarksarkivenes nettverk og prosjekt "Digitalt Verksted Finnmark"

Nettverksmøte for deltagende museer og arkivinstitusjoner

Dette er informasjon til de som skal delta på møtet

Programmet er under utarbeidelse

Tidspunkt
Tirsdag 24.09.2024 20.00 - torsdag 26.09.2024 15.00
Sted
NIBIO Svanhovd konferansesenter

Program

Dag 1 Ordinært samling for Finnmarksarkivene

  • Hovedtema innlegg og samtaler om Hva er privatarkiv?

Dag 2 Oppstartsmøte for prosjekt «Digitalt Verksted Finnmark»

  • IT-sikkerhet ved mottak av digitalt skapte arkiver
  • Digitale innlegg fra to andre prosjekter som har fått midler gjennom Arkivverkets utviklingsmidler til problemstillinger knyttet til digitalt skapte arkiver

 

Deltagende institusjoner:  

  • Varanger Museum IKS
  • Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida,
  • RiddoDuottarMuseat
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS
  • Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS
  • IKA Finnmark IKS, Sámi arkiiva / Samisk arkiv
  • Statsarkivet i Tromsø

Arrangør

Finnmark fylkesbibliotek