Finnmarksarkivenes seminar i Lakselv

Arkivfaglig fylkesnettverk, Finnmarksarkivene (FARK) har sin neste samling i Lakselv i IKA Finnmarks lokaler.

Tidspunkt
Tirsdag 05.03.2024 09.00 - onsdag 06.03.2024 13.00
Sted
IKA Finnmark

Tema som tas opp i seminaret er bl.a. GDPR, personvern og avtaler for mottak av privatarkiver.

Nettverket består de fem konsoliderte museumsenheter: Varanger Museum IKS, Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida, RiddoDuottarMuseat, Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS og Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. I tillegg deltar IKA Finnmark IKS, Sámi arkiiva / Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø, som alle har flere privatarkiver fra Finnmark og er viktige faglige ressurser i nettverket.  Fylkesbiblioteket i Finnmark har koordinatoransvaret for nettverket.

Arrangør

Finnmark fylkesbibliotek